fbpx

Familie og generasjonsperspektivet

Borgestadklinikken binder seg ikke opp til overordnede ismer eller ideologimodeller i vår behandling. Rus- og avhengighetsproblematikk representerer oftest svært komplekse problemer som heller ikke kan forstås utfra én teoretisk modell.

Les mer

Brukermedvirkning

Det er avgjørende for god kvalitet i behandlingen at pasienten medvirker i alle valg knyttet til egen behandling. Det skal tilrettelegges for at pasienten så langt som mulig skal kunne medvirke i valg av tilgjengelige undersøkelses- og behandlingsmetoder og tiltak, og i utarbeidelsen av en plan for behandlingen slik at den tilpasses pasientens behov.

Les mer

Helhetlig behandling

I behandling av skadelig bruk av rusmidler og rusmiddelavhengighet gjelder prinsippet om å ha en helhetlig tilnærming til pasientens problematikk. For å kunne gi best mulig behandling må en se på helheten i hva pasienten strever med fremfor kun å fokusere på rusmiddelproblematikken.

Les mer

Start typing and press Enter to search