Her er du:Forsiden/Hva står vi for?/Brukermedvirkning

Brukermedvirkning

Det er avgjørende for god kvalitet i behandlingen at pasienten medvirker i alle valg knyttet til egen behandling. Vi vil tilrettelegge for at pasienten så langt som mulig skal kunne medvirke i valg av tilgjengelige undersøkelses- og behandlingsmetoder og tiltak, og i utarbeidelsen av en plan for behandlingen slik at den er tilpasset pasientens behov.

Evaluere og gi tilbakemelding

For å styrke samarbeidet, sikre individuell tilpasning og godt utbytte av behandlingen bør pasienten få mulighet til å evaluere egen utvikling og nytte av behandlingen, samt opplevelse av samarbeidsforhold med enkeltbehandlere og institusjonen.

På Borgestadklinikken bruker vi tilbakemeldingsverktøyet PCOMS– for evaluering og måling av effekt og utbytte av behandlingen.

Målsetting

Pasienten skal sammen med behandler sette mål for behandlingen tidlig i behandlingsforløpet, og måloppnåelse og behov for justering og endringer skal evalueres jevnlig sammen med pasienten.

Informasjon

Pasienten må sikres god informasjon om drøftinger og vurderinger knyttet til egen behandling. Særlig for pasienter som er innlagt mot eget samtykke er det viktig at de opplever åpenhet, oversikt og kontroll over informasjonsflyt og beslutninger. Det må også sikres mulighet for innsyn i egen journal, også i daglige miljørapporter, når pasienten har behov for det.

Aktiv deltakelse

I en behandlingsenhet vil det også være viktig å gi pasientgruppen mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til dagliglivet eller endringer i behandlingstilbudet. Når regler, rutiner, ukeplaner eller behandlingsaktiviteter evalueres og endres er det viktig og oftest svært nyttig og berikende å ha med pasientenes opplevelser og synspunkter. «Den vet best hvor skoen trykker som har den på». Aktiv deltakelse og mulighet til påvirkning er også en viktig del av pasientens tilfriskning.