fbpx

Alliansen mellom pasient og behandler er avgjørende for at pasienten skal lykkes i å nå sine mål for behandlingen. Vi ønsker å møte alle pasienter med likeverd, respekt og forståelse. Våre pasienter skal bli hørt og kunne medvirke i alle deler av sin behandling. Samarbeidet om behandlingen og pasientforløpet må etter samtykke fra pasienten også inkludere pårørende og samarbeidspartnere både i kommune og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Målsetting

Pasienten skal tidlig i behandlingsforløpet sette mål for behandlingen sammen med behandler. Måloppnåelse, behov for justering og endringer skal evalueres jevnlig sammen med pasienten.

Informasjon og valg

Det er avgjørende for god kvalitet i behandlingen at pasienten medvirker til alle valg knyttet til egen behandling. Vi vil tilrettelegge for at pasienten så langt som mulig kan medvirke i valg av tilgjengelige undersøkelses- og behandlingsmetoder og tiltak. Dette gjelder også utarbeidelse av en plan for behandlingen som er tilpasset pasientens behov.

Pasienten skal få god informasjon om drøftinger og vurderinger knyttet il egen behandling. Særlig for pasienter som er innlagt mot eget samtykke er det viktig med åpenhet, oversikt og kontroll over informasjonsflyt og beslutninger. Når pasienten etterspør det, legges det til rette for innsyn i egen journal.

Evaluere og gi tilbakemelding

For å styrke samarbeidet, sikre individuell tilpasning og godt utbytte av behandlingen er det vårt mål at pasientene får mulighet til å evaluere egen utvikling og nytte av behandlingen. Det samme gjelder opplevelse av samarbeidsforhold med enkeltbehandlere og institusjon.

På Borgestadklinikken har vi som mål at alle pasienter får tilbud om bruk av tilbakemeldingsverktøyet PCOMS– for evaluering og måling av effekt og utbytte av behandlingen.

Start typing and press Enter to search