Her er du:Forsiden/Hva står vi for?/Helhetlig behandling

Helhetlig behandling

I behandling av skadelig bruk av rusmidler og rusmiddelavhengighet gjelder prinsippet om å ha en helhetlig tilnærming til pasientens problematikk. For å kunne gi best mulig behandling må en se på helheten i hva pasienten strever med fremfor kun å fokusere på rusmiddelproblematikken. Det er høy forekomst av komorbide lidelser i denne pasientpopulasjonen og kartlegging og behandling av samtidige psykiske lidelser, somatiske lidelser, kognitive vansker og sosiale forhold er essensielt for å lykkes i rusbehandlingen.

Vi erfarer at pasientene i tillegg til sitt rusproblem også strever med sin psykiske helse, ernæringsproblemer, kriminalitet, konfliktfylte relasjoner til partner og andre, økonomi, boforhold, og somatisk helse. Dette vil ofte være en integrert del av det pasienten bærer med seg inn til behandling.

Vi legger vekt på å så snart som mulig  få oversikt over den samlede problematikk så pasienten kan motta et tilrettelagt behandlingsforløp.

Sentrale faktorer i et helhetlig behandlingstilbud

  • Hjelp for rusrelaterte problemer.
  • Ivaretakelse av fysisk helse. God medisinsk oppfølging, kosthold, søvn, døgnstruktur og muligheter for fysisk aktivitet.
  • Tiltak knyttet til psykisk helse. Kartlegging, behandling.
  • Familie og nettverk. Kartlegging, besøk, behandling.
  • Sosial situasjon. Hjelp til arbeid med sosial situasjon: bolig, økonomi, utdanning, arbeid.
  • Åndelige og eksistensielle spørsmål. Pasienten kan være i en livskrise som vil kunne berøre store eksistensielle spørsmål i livet. Problemstillinger knyttet til skyld, skam, sorg, tilgivelse og forsoning kan også berøre spørsmål om mening, tro og tvil. Dette kan til vanlig kunne møtes av et trygt personale, som er åpne også for denne type tanker og refleksjoner. I enkelte tilfeller kan det også være klokt å åpne for kontakt med en fagperson som har særlig kompetanse på sjelesorg eller åndelig veiledning.