fbpx

Blå Kors Borgestadklinikken binder seg ikke opp til overordnede "ismer" eller ideologimodeller i behandlingen. Rus- og avhengighetsproblematikk representerer ofte svært komplekse problemer som ikke kan forstås utefra en teoretisk modell. Helhetstenkning innebærer at terapeutiske metoder og tilnærmingsmåter må bli valgt ut fra den aktuelle problematikk hos pasienten.

Avhengighetsproblemer rammer alle livsområder og det er høy forekomst av andre lidelser hos våre pasienter. Vår erfaring er at de i tillegg til sitt avhengighetsproblem kan streve med for eksempel psykisk helse, kognitive vansker, ernæringsproblemer, kriminalitet, konfliktfylte og vanskelige nære relasjoner, økonomi, boforhold og somatisk helse. Brei kartlegging og utredning er viktig for å kunne tilby et tilrettelagt behandlingsforløp for den enkelte og familien.

Sentrale faktorer i et helhetlig behandlingstilbud

  • Hjelp for avhengighetsrelaterte problemer.
  • Ivaretakelse av fysisk helse. God medisinsk oppfølging, kosthold, søvn, døgnstruktur og muligheter for fysisk aktivitet.
  • Tiltak knyttet til psykisk helse. Kartlegging, utredning og behandling.
  • Familie og nettverk. Kartlegging, besøk, behandling.
  • Sosial situasjon. Hjelp til pasientens arbeid med sosial situasjon: bolig, økonomi, aktivitet, nettverk, utdanning, arbeid.
  • Åndelige og eksistensielle spørsmål. Pasienter som ønsker det får samtaler om åndelige og eksistensielle problemstillinger.

Start typing and press Enter to search