fbpx

Kontakt ledelse

Tove Mathisen
Fagsjef
tove.mathisen@borgestadklinikken.no0047 926 09 286
Yngvar Thorjussen
Klinikkoverlege
yngvar.thorjussen@borgestadklinikken.no0047 934 22 556
Lars Fredriksen
Seksjonsleder avd Borgestad, enhet for rus og psykisk lidelse
lars.fredriksen@borgestadklinikken.no0047 979 52 700
Lena Larsen
Seksjonsleder Borgestad, enheter for familier og gravide
lena.larsen@borgestadklinikken.no0047 920 89 511
Vegard Moen
Seksjonsleder Skien, enhet for behandling/poliklinikk
vegard.moen@borgestadklinikken.no0047 917 23 270
Siri Svenkerud
Administrasjonssjef
siri.svenkerud@borgestadklinikken.no0047 913 72 807

Kontakt fagstab

Ingjerd Meen Lorvik
Pykologspesialist
ingerd.meen.lorvik@borgestadklinikken.no0047 915 71 822

Mediakontakt

Hilde Evensen Holm
Kommunikasjonsansvarlig
hilde.evensen.holm@borgestadklinikken.no0047 47826037

Postadresse

Blå Kors Borgestadklinikken
Postboks 1, Sentrum
3701 Skien

Pressebilder

Har du spørsmål om behandlingstilbudene våre, om henvisning eller ventetid?

Ta kontakt med Inntakskontoret som gir råd og veiledning til pasienter, pårørende og fagpersoner.

Dette er en telefontjeneste som er åpent kl 10 00 – 11.30 og fra kl 12.30 – 14.00 alle hverdager.

Det kan henvises til pakkeforløp fra 1.januar 2019. Kontaktperson er forløpskoordinator Wenche Ellefsen. Telefon: 971 63 454

Start typing and press Enter to search