Her er du:Forsiden/Kontakt

Kontakt Blå Kors Borgestadklinikken

Kontakt ledelse

Siri Karine Svenkerud
Administrasjonssjef
siri.svenkerud@borgestadklinikken.no0047 913 72 807
Guro Brekke
Fagsjef
guro.brekke@borgestadklinikken.no0047 948 87 438
Yngvar Thorjussen
Avdelingsoverlege
yngvar.thorjussen@borgestadklinikken.no0047 934 22 556
Lars Fredriksen
Seksjonsleder avrusning/behandling/ROP-TSB Borgestad
lars.fredriksen@borgestadklinikken.no0047 979 52 700
Lena Larsen
Seksjonsleder seksjon for gravide og familier
lena.larsen@borgestadklinikken.no0047 920 89 511
Vegard Moen
Seksjonsleder Behandlingsenhet / Poliklinikk, Skien
vegard.moen@borgestadklinikken.no0047 917 23 270
Olaf Bergflødt
Konstituert direktør
olaf.bergflodt@borgestadklinikken.no0047 35 90 47 00

Kontakt fagstab

Ingjerd Meen Lorvik
Pykologspesialist
ingerd.meen.lorvik@borgestadklinikken.no0047 915 71 822
Tove Mathisen
Psykologspesialist
tove.mathisen0047 35 90 47 24

Postadresse

Blå Kors Borgestadklinikken
Postboks 1, Sentrum
3701 Skien

35 90 47 00
Sentralbord: 35 90 47 00
info@borgestadklinikken.no

Har du spørsmål om behandlingstilbudene våre, om henvisning eller ventetid?
Ta kontakt med Inntakskontoret som gir råd og veiledning til pasienter, pårørende og fagpersoner.

Dette er en telefontjeneste som er åpent kl 10 00 – 11.30 og fra kl 12.30 – 14.00 alle hverdager.

Inntakskontoret: 35 90 47 80

Mediakontakt

Hilde Evensen Holm
Kommunikasjonsansvarlig
hilde.evensen.holm@borgestadklinikken.no0047 47826037

Pressebilder