fbpx

Kontakt ledelse

Bjørn Gunnar Vådal
Direktør
Tove Mathisen
Fagsjef
Yngvar Thorjussen
Klinikkoverlege
Lars Fredriksen
Avdelingsleder avd Borgestad, enhet for rus og psykisk lidelse
Lena Larsen
Avdelingsleder Borgestad, enheter for familier og gravide
Vegard Moen
Avdelingsleder Skien, enhet for behandling/poliklinikk

Kontakt fagstab

Ingjerd Meen Lorvik
Pykologspesialist

Mediakontakt

Hilde Evensen Holm
Kommunikasjonsansvarlig

Postadresse

Blå Kors Borgestadklinikken
Postboks 1, Sentrum
3701 Skien

Pressebilder

Har du spørsmål om behandlingstilbudene våre, om henvisning eller ventetid?

Ta kontakt med Inntakskontoret som gir råd og veiledning til pasienter, pårørende og fagpersoner.

Dette er en telefontjeneste som er åpent kl 10 00 – 11.30 og fra kl 12.30 – 14.00 alle hverdager.

Det kan henvises til pakkeforløp fra 1.januar 2019. Kontaktperson er forløpskoordinator Wenche Ellefsen. Telefon: 971 63 454

Start typing and press Enter to search