Avdeling Loland tilbyr behandling for kvinner, menn og par over 18 år med rusmiddelavhengighet.Vi har 37 plasser og har et tilbud som er  godt egnet for unge med rusproblemer ( 18-35 år)

 

Etter anbud på rusbehandling i Helse Sør-Øst legges dessverre tilbudet på Loland ned 1.juli 2018. Blå Kors Borgestadklinikken tar derfor ikke imot henvisninger til Loland. Har du spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med vårt inntakskontor på telefon 35 90 47 80.