Her er du:Forsiden/Avdeling Loland

Avdeling Loland

Etter anbud på rusbehandling i Helse Sør-Øst legges dessverre tilbudet på Loland ned 1.juli 2018 som en del av Borgestadklinikken. Men Blå Kors Behandlingssenter Loland er etablert og det jobbes med å få godkjenning for videre drift gjennom ordningen Fritt Behandlingsvalg. Institusjonen blir imidlertid sommerstengt i påvente av slik godkjenning. Les mer om dette hos Blå Kors.

Har du spørsmål? Kontakt leder Frode Dunsæd på Loland; telefon 941 33 479