Her er du:Forsiden/Avdeling Loland/Behandlingsenhet

Behandlingsenhet

Behandlingsenheten, avdeling Loland

Vi har 37 plasser fordelt på 5 behandlingsteam. Hos oss legger vi vekt på aktiviteter og rusfrie opplevelser og har et tilbud som er spesielt godt egnet for unge i alderen 18-35 år.

I behandlingen er det viktig for oss å tilpasse tilbudet til den enkelte pasients behov og målsetning.

Behandlingen

  • Gruppeterapi
  • Individualterapi
  • Undervisning
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Turer og sosial trening
  • Kartlegging og utredning
  • Miløterapeutisk aktivitet

Vi har tilbud om alternativ til vold-gruppe og et eget gruppeopplegg for pasienter som har barn.(Såkalt COS-P gruppe bygd på konseptet Trygghetssirkelen). Det er også fokus på tiden etter behandling og hjelp til videre behandling/oppfølging utenfor institusjon. Samarbeid med NAV, hjemkommune og fastlege er sentralt.

Tverrfaglig personalgruppe

Pasientene blir ivaretatt av en tverrfaglig sammensatt personalgruppe. Blant våre ansatte er sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, lege/psykiater og psykologer.

Hvordan søke plass

Lege, psykolog, sosialtjeneste eller annen spesialisthelsetjeneste henviser til oss. Les mer om henvisningsrutiner og mal for henvisning

Ønsker du mer informasjon om oss eller tilbudet, ta kontakt med:
Inntakskontoret: 35 90 47 80