Her er du:Forsiden/Om Borgestadklinikken

Om Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken er en spesialisthelsevirksomhet for rus- og avhengighetsproblematikk med to avdelinger i Skien.

Borgestadklinikken er en  privat-ideell behandlingsvirksomhet for mennesker med rus – og avhengighetsrelaterte problemer og deres familier. Vi har to avdelinger i Skien med til sammen 57 døgnplasser, og vi driver poliklinisk virksomhet.

Vi har spesialkompetanse på behandling av familier med små barn og gravide. Vår behandlingsenhet tilbyr behandling til pasienter med ulik type rusmisbruk/avhengighetsproblematikk, inkludert spilleavhengighet, vi har egne behandlingstilbud til pårørende og sommeren 2018 åpner enhet for rus og psykisk lidelse ( ROP-TSB).

Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst. Vår eier er Blå Kors.

Kompetansesenter rus-region sør (KoRus – Sør) eies av Borgestadklinikken. Oppdragsgiver for KoRus er Helsedirektoratet. Hovedoppgavene for kompetansesenteret er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Ønsker du å vite mer om kurs og opplæringstilbud fra kompetansesenteret; gå til www.korus-sor.no

Her finner  du mye fagrelatert innhold, som for eksempel om rusrelaterte fosterskader ( FAS og FASD), Motiverende Intervju ( MI), Ungdata, Jentesnakk, forebyggingsprogrammet Kjærlighet og Grenser og kommuneprogrammet Barn i Rusfamilier.

Behandlingssteder

Avdeling Skien
Avdeling Borgestad
Avdeling Bragernes
Avdeling Loland
Dokumenter