fbpx

Om Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr behandling for rusavhengighet, spillavhengighet og vi har egne behandlingstilbud til pårørende til rusavhengige. Vi har to avdelinger i Skien, Telemark.

Borgestadklinikken tilbyr behandling for rusavhengighet, spillavhengighet og vi har egne behandlingstilbud til pårørende.  Vi har to avdelinger i Skien med til sammen 64 døgnplasser, og vi har en ruspoliklinikk.

Vi har spesialkompetanse på behandling av familier med små barn og gravide med rusproblemer. Våre behandlingsenheter tilbyr behandling til pasienter som har en problematisk bruk av ulike rusmidler. For pasienter som har rusproblemer og samtidig psykisk lidelse har vi et langtids-behandlingstilbud ved Enhet for rus og psykisk lidelse ( ROP-TSB).

Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst. Vår eier er Blå Kors. Borgestadklinikken inngår idivisjon behandling sammen med behandlingsinstitusjoner flere steder i landet. Alle tilbyr rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Kompetansesenter rus-region sør (KoRus – Sør) eies av Borgestadklinikken. Oppdragsgiver for KoRus er Helsedirektoratet. Hovedoppgavene for kompetansesenteret er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Ønsker du å vite mer om kurs og opplæringstilbud fra kompetansesenteret; gå til www.korus-sor.no

Start typing and press Enter to search