fbpx
Det er viktig å være klar over at et rusproblem/spilleproblem kan påvirke barna i familien og deres hverdag, tanker og følelser mer enn vi voksne tror. Derfor er det så viktig å snakke med barna! Barn og unge trenger informasjon, og få vite at de kan snakke med noen om det som er vanskelig. Det skaper trygghet.

Borgestadklinikken ønsker å tilrettelegge behandlingstilbudet slik at barnet/barna til våre pasienter får den hjelp og støtte de trenger. Vi snakker med pasientene om barnet/barnas situasjon, og samarbeider med pasienten om å gi barnet nødvendig informasjon og støtte.

Oppfølgingen kan innebære samarbeid med andre rundt barnet, som skole, barnehage eller helsesøster.

Egne barneansvarlige

Våre barneansvarlige kan  hjelpe deg med hvordan du på en trygg og god måte snakker med barnet ditt. Alle enheter har en barneansvarlig som skal ha et spesielt fokus på barn under 18 år, eller pasientens søsken under 18 år.

Pasienten eller pårørende kan ta kontakt med den barneansvarlige for å få informasjon, råd og hjelp.

Snakk med din behandler om hvem som er barneansvarlig der du får behandling.

Våre råd til deg som er pasient og som har barn som er pårørende

 • Gi barnet/barna informasjon som er tilpasset barnets alder om din avhengighet og hvorfor du er på Borgestadklinikken
 • Søk informasjon om hva som er vanlige reaksjoner hos barn når et familiemedlem har et rusproblem/spilleproblem
 • Det er viktig å ha gode rutiner i hverdagen der barnet bor, selv om du er til behandling
 • Gi informasjon til skole/barnehage/helsesøster om situasjonen i familien. Slik kan barnet bli sett og ivaretatt der barnet er til daglig. Det er ikke nødvendig å gi mange detaljer om din situasjon. Barneansvarlige kan hjelpe deg med dette!
 • Informer gjerne også andre i barnets nettverk

Har du omsorg for et barn som er pårørende

Det kan være krevende å ha ansvar for barn ved rus/spilleavhengighet i familien. Hverdagslivet skal fungere selv om bekymringer er store. Det er vanlig å kjenne seg både hjelpeløs og overveldet i en slik situasjon!

De voksnes problemer påvirker barna. Vanlige reaksjoner hos barn og unge kan være sinne, tristhet, skam, skyld og ensomhetsfølelse. Noen barn blir stille, andre utagerende. Noen ser ikke ut til å ha en synlig reaksjon.

Husk at barn og unge trenger informasjon om det som skjer i familien og åpenhet overfor barnet kan være til stor hjelp.

Alle enheter har barneansvarlige som tilbyr deg samtaler og støtte.

Dersom den som er pasient hos oss ikke ønsker å involvere deg eller gi deg informasjon kan du likevel kontakte oss for generell informasjon, råd og tips til deg og barna.

Kontaktinformasjon

Ønsker du å snakke med en av de barneansvarlige, ta kontakt med behandler/barneansvarlig Linda Galdal, e-post: linda.galdal@borgestadklinikken.no

Barneansvarlig Linda Galdal

foto av en av klinikkens barneansvarlige

Nasjonal veileder

Til deg som er barn og har noen du er glad i som har problemer med avhengighet

Det er ikke alltid så lett når en i familien har problemer med avhengighet. Barn kan lure på mange ting og du syntes kanskje det er flaut og vondt at mamma eller pappa har et slikt problem. Noen barn syntes også det er vanskelig å være med venner eller på skolen fordi de tenker så mye på den voksnes problemer.

Husk at:

 • Du har lov til å ha det bra!
 • Det er greit å være sint på mamma eller pappa
 • Det er vanlig å bli både sint, redd og lei seg
 • Det er ikke din skyld at de voksne har det vanskelig
 • Det er ikke ditt ansvar å hjelpe mamma eller pappa å bli frisk
 • Du er ikke alene om å oppleve dette

På Borgestadklinikken har vi barneansvarlige som har som del av jobben sin og snakke med barna til pasientene. De skal sørge for at barn får svar på det de lurer på. Du kan ringe oss eller sende en melding til barnansvarlig Linda Galdal på telefon 992 54 029

Start typing and press Enter to search