fbpx
Vi er forpliktet som helse – og omsorgspersonell til å ivareta barn som er pårørendes behov for informasjon og nødvendig oppfølging.

Borgestadklinikken ønsker å tilrettelegge behandlingstilbudet slik at barnet/barna til våre pasienter får den hjelp og støtte de trenger. Vi snakker med pasientene om barnet/barnas situasjon, og samarbeider med pasienten om å gi barnet nødvendig informasjon og støtte.

Oppfølgingen kan innebære samarbeid med andre rundt barnet, som skole, barnehage eller helsesøster.

foto av en av klinikkens barneansvarlige
Linda Galdal er en av de barneansvarlige i klinikken

Samtaler med barn

Når foreldre har det vanskelig vil det på ulike måter berøre barna. Vi vet at åpenhet og god informasjon er til hjelp for barn, derfor inviteres barnet/barna til samtale sammen med foreldre.

Våre barneansvarlige planlegger og tilrettelegger for samtalen.
Noe av hensikten med samtalen er at barnet er i fokus og får hjelp til å forstå hvorfor mor eller far er til behandling. Det kan hjelpe barnet til å forstå både seg selv og den voksnes situasjon på en bedre måte. Det blir en mulighet til å hjelpe barnet til å forstå at de ikke har ansvar for hvordan de voksne har det.

Besøk av barn

Det kan være ønske om at barn skal komme til Borgestadklinikken for å besøke foreldre, for samvær og felles aktiviteter. Ved enkelte behandlingsenheter er det også mulig å søke om overnatting, dette blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

For å gjennomføre dette på en god måte så det blir en god opplevelse både for barn og foreldre, forbereder vi besøket godt sammen med behandler og miljøterapeuter. Når barnet er over tre år vil det etter vår erfaring være nyttig at behandler eller miljøterapeut har en samtale med foreldre og barn før besøket. Dette for å være sikre på at barnet har fått god informasjon om foreldrenes situasjon og om klinikken, slik at han/hun er godt forberedt og kan kjenne seg trygg her.

Start typing and press Enter to search