fbpx

Blå Kors Borgestadklinikken har egne behandlingstilbud for pårørende. Dette er behandlingstilbud for voksne kvinner og menn som gjennom sin nære relasjon til en rusmiddelmisbruker har fått en problematisk livssituasjon, og som har ulike plager og vansker knyttet til dette. Er du pårørende og har behov for et behandlingstilbud for egen del, kan du få hjelp uavhengig av om rusmiddelmisbrukeren er til behandling eller ikke.

Individualsamtaler i poliklinikken avdeling Skien

Tema i behandlingen er blant annet:

  • Se egen livssituasjon og sammenheng mellom opplevde symptomer og erfaringen som pårørende
  • Samspillet med den rusavhengige
  • Avmakt og handlekraft
  • Mestring av følelser knyttet til opplevelse av ansvar, skyld og skam

For mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om oss eller tilbudet, kontakt inntakskontoret, telefon: 35 90 47 80.

Start typing and press Enter to search