fbpx
Borgestadklinikken har et familie- og generasjonsperspektiv som en grunntanke for hvordan vi forstår rusproblematikk. Det betyr blant annet at vi ser på rus som et relasjonelt problem som ikke bare rammer den rusavhengige men også hans/hennes familie og nettverk.

Som pårørende har du rett på informasjon dersom pasienten har oppført deg som sin pårørende, og har gitt samtykke til at vi kan gi informasjon.

De nære pårørendes situasjon blir tatt opp med pasientene våre, og vi ønsker å invitere pårørende til samtaler hos oss.

Flere avdelinger har også informasjonskvelder eller andre arrangement for pårørende og pasienter.

Som pårørende kan du ha mange roller og blir både kunnskapskilde og kan være omsorgsperson. Men vi vet at belastningene er så store for noen at de selv blir syke og trenger hjelp for egen del. Vi har egne behandlingstilbud i poliklinikkene for pårørende.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kontakt Inntakskontoret, telefon 35 90 47 80.
Telefontid fra kl. 10.00 – 11.30 og 12.30 – 14 00.

Aktuell informasjon og lenker fra nettsiden HelseNorge:

Start typing and press Enter to search