fbpx
Dette er et tilbud til deg som er pårørende til en rusmiddelavhengig. Pårørende og fagfolk samles til 4 ukentlige kveldssamlinger vår/høst på Borgestadklinikken, avdeling Skien. På agendaen står ulike temaer til samtale og refleksjon. ROM er gratis for deltakerne. Ulike grupper pårørende kommer hit; foreldre, søsken, voksne barn eller partnere.

Målet med ROM ( tidligere het tilbudet Møteplass) er at pårørende skal få møte andre i samme situasjon og utveksle tanker og erfaringer med andre pårørende og med fagpersoner.

Det kan være godt å bli lyttet til av en fagperson som kan ta med seg kunnskapene og erfaringene deres videre. Mange synes det er fint å møte og snakke med andre pårørende, mens det for andre igjen kan det oppleves befriende å bare lytte og føle at man ikke er alene.

Samlingene varer i ca. 2 ½ time og styres av en møteleder. Kvelden innledes med et bidrag fra en fagperson og en pårørende.

Møtene har en referent som skal fange opp viktige momenter å bringe videre. Deltakerne blir også bedt om å fylle ut et evalueringsskjema for å få frem ytterligere erfaringer.

ROM er et lærested for både fagfolk og pårørende. Målet med lærestedet er hjelpeapparatet skal tilby best mulige tjenester til pårørende. Dette er et gratis tilbud og det blir annonsert.

Les mer om ROM ( tidligere Møteplass) hos Erfaringskompetanse.no

Borgestadklinikkens samlinger blir avholdt på avdeling Skien i Kongens gate 33. Alle samlingene foregår fra kl 17 00 – 19 30.

PROGRAM HØSTEN 2019:

 

9.september: Skam og skyld

7.oktober: Hvordan sette grenser for seg selv?

4.november: Å leve med stress og belastninger over tid

2. desember: Hvordan finne glede i hverdagen?

Kontaktperson

Wenche T. Ellefsen
Tel: 971 63 454

Start typing and press Enter to search