fbpx

Denne personvernerklæringen gjelder for Blå Kors Borgestadklinikkens nettside. Den omtaler også personvern for pasienter.

Det er Borgestadklinikken som er behandlingsansvarlig for eventuelle personopplysninger som samles inn på denne nettsiden. FJUZ Kommunikasjon AS er Borgestadklinikkens databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Her gjelder en egen databehandleravtale.

Personopplysninger som behandles

Blå Kors Borgestadklinikken samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort via denne nettsiden. I samarbeid med KoRus – Sør, Borgestadklinikken arrangeres det kurs. I den sammenheng og via deres nettside hentes det inn påmeldinger.

Eksempel på informasjon som innhentes: er firmanavn, kontaktperson, stilling, telefonnummer, epostadresse, allergier eller andre behov for tilretteleggelse under kurset.

Les mer om dette og hvordan KoRus – Sør lagrer informasjon og hvordan denne kan slettes; korus-sor.no

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjepart, men Fjuz Kommunikasjon kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden.

Bruk og detaljer for cookies

En cookie ( informasjonskapsel) er en liten fil som blir lagret på din datamaskin. Ved å bruke våre nettsider samtykker du også til at vi kan legge cookies på din nettleser. Vi bruker informasjonskapslene for å måle besøk på siden og optimalisere innholdet på den.

Google Analytics (_ga, _gat og _gid)
Borgestadklinikken bruker Google Analytics for å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Dette gir oss besøksstatistikk, hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, hvilke tidspunkt som er mest besøkt osv. Ingen personlige eller identifiserende opplysninger blir lagret. Informasjonen vi henter blir kun benyttet av oss og våre eksterne webpartnere. Den blir ikke videreformidlet. Vi lager aldri statistikk som kan identifisere brukerne av siden. Dersom du ikke ønsker å akseptere bruk av cookies kan du tilpasse innstillingen i nettleseren til å automatisk avvise cookies.

Crazy Egg (_ceg.s og _ceg.u)
Registrerer hvor besøkende klikker på nettstedet og gjenkjenner gjentakende besøk.

Redegjørelse for hvordan Blå Kors Borgestadklinikken behandler personopplysninger om pasienter i forbindelse med helsehjelp.

Hjemmelsgrunnlag

Blå Kors Borgestadklinikken registrerer, behandler og lagrer personopplysninger om pasienter i henhold til arkivloven, pasientjournalloven, helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven.

Opplysninger som behandles

Informasjon om pasienter lagres i elektronisk pasientjournal. Pasienter henvist før 01.01.19 kan også ha papirjournal. Dette er forskriftsmessig oppbevart. Journalen inneholder informasjon om navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon, samt opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning.

Hvilke personopplysninger som behandles, vurderes ut ifra hvilke personopplysninger som er nødvendige for å foreta en undersøkelse og behandling. Informasjon om deg som er samlet inn til et bestemt formål, kan som hovedregel ikke brukes til andre formål uten ditt samtykke. Gjenbruk av opplysningene kan brukes til kvalitetssikringsformål og til andre formål som ikke er uforenelig med det opprinnelige formålet.

Alle ansatte som behandler deg, også studenter er underlagt taushetsplikt.

Opplysninger blir innhentet i form av samtaler, undersøkelser, behandling, observasjoner o.l.
Opplysninger kan også bli samlet inn fra andre behandlere, for eksempel fastlege eller sykehus, eller fra pårørende. For at klinikken skal kunne hente inn informasjon fra andre kreves samtykke.

Personopplysningene behandles fortrinnsvis på bakgrunn av et informert samtykke.

Opplysninger som er registrert om pasienter ved klinikken, utleveres som hovedregel kun etter samtykke.

Det er strenge regler for hvordan en journal skal behandles, oppbevares og hvem som kan ha tilgang til den. Journalopplysningen er lagret elektronisk på en sikker terminalserver eller på PC som ikke er koblet mot nett. Studenter har begrenset tilgang til journaler og tilgang er begrenset til den perioden de har praksis på Borgestadklinikken.

Journaler skal oppbevares i 10 år etter pasientens død, og deretter sendes Norsk helsearkiv.

Daglig behandlingsansvar: Avdelingsoverlegen

Start typing and press Enter to search