fbpx

Pasienter som innlegges til behandling hos oss har ulike typer rusproblemer, med hovedvekt på bruk av alkohol/narkotika/medikamenter.
Behandlingstid er individuelt, og noe forskjellig på de ulike enhetene ( fra 3-12 måneder).

Som ledd i behandling hos oss, er det et mål å hjelpe den rusavhengige til å se helhetlig på livet sitt og på rusmiddelproblemet.
I samarbeid med pasienten utformer vi individuelle målsetninger.

I behandlingen legger vi blant annet vekt på

  • Rusproblemet
  • Helsetilstanden
  • Psykisk funksjonsnivå
  • Familiesituasjonen
  • Omorgsansvaret
  • Forholdet til arbeidslivet
  • Personlig økonomi

Våre døgnavdelinger

Seksjon for behandling,Skien: Et tilbud til kvinner og menn over 18 år om behandling i inntil 6 mnd. for avhengighet til alle typer rusmidler. Her er 17 plasser.

Seksjon for behandling,Borgestad: Et tilbud til kvinner og menn over 18 år om behandling i inntil 6 mnd men i hovedsak tilbys kortere løp inntil 4 mnd. Dette er en mindre og mer skjermet enhet med 6 plasser.

Start typing and press Enter to search