fbpx
Her er du:Forsiden/Rusavhengig/Døgnbehandling kort-tid

Døgnbehandling kort-tid

Som ledd i behandling hos oss, er det et mål å hjelpe den rusavhengige til å se helhetlig på livet sitt og på rusmiddelproblemet.
I samarbeid med pasienten utformer vi individuelle målsetninger.

I behandlingen legger vi blant annet vekt på

  • Rusproblemet
  • Helsetilstanden
  • Psykisk funksjonsnivå
  • Familiesituasjonen
  • Omorgsansvaret
  • Forholdet til arbeidslivet
  • Personlig økonomi

Våre døgnavdelinger

Behandlingsenheten Skien: Et tilbud til kvinner og menn over 18 år om behandling i inntil 6 mnd. for avhengighet til alle typer rusmidler. Her er 17 plasser.

Behandlingsenheten Borgestad: Et tilbud til kvinner og menn over 18 år om behandling i inntil 6 mnd men i hovedsak tilbys kortere løp inntil 3 mnd. Dette er en mindre og mer skjermet enhet med inntil 6 plasser.