fbpx

Gravide med rusproblemer får hjelp ved seksjon for gravide på Borgestadklinikken

Målsetting

  • Så raskt som mulig oppnå et rusfritt miljø for det ufødte barnet
  • Å skjerme den gravide mot rus
  • Å sikre barnet et mest mulig optimalt utviklingsmiljø fram til fødsel
  • Å støtte og veilede i en vanskelig livssituasjon
  • Forberedelse til fødsel
  • Forberedelse til foreldrerollen

Oppfølging av jordmor og lege

Borgestadklinikkens egen jordmor og lege følger kvinnene tett opp. Gravide rusmiddelmisbrukere er en risikogruppe som trenger årvåkenhet og omsorg. Dette krever målrettet jobbing ut fra deres spesielle behov og setter krav til tverrfaglig samarbeid i og utenfor behandlingsenheten.

Start typing and press Enter to search