fbpx
Her er du:Forsiden/Rusavhengig/Poliklinisk behandling

Poliklinisk behandling

Behandlingsforløpene er individuelle. Noen trenger ganske få avklarende samtaler, andre kommer regelmessig til samtale med sin terapeut i lang tid. For noen er samtalene i poliklinikken en forberedelse til innleggelse eller en del av ettervernet etter en innleggelse.

Borgestadklinikken har et familie- og generasjonsperspektiv som grunntanke for sin behandlingsvirksomhet. Det innebærer blant annet at vi ser på rus/avhengighetsproblematikken som et relasjonelt problem som berører flere enn misbrukeren. Vi har et særskilt fokus på barns situasjon i familier med rusrelaterte problemer.

Om pasienten ønsker det, tilbyr vi samtaler med samlivspartner, andre nære pårørende og naturlige samarbeidspartnere i forbindelse med behandlingen.