fbpx

Seksjon for familier, avdeling Borgestad, gir behandling til familier med små barn hvor en eller begge foreldre har et alvorlig rusproblem. Oppholdstid er individuelt, fra noen måneder og opp til ett år. Tilbudet gjelder alle typer rusmiddelmisbruk.

Målsetting

Gi tilbud til småbarnsforeldre med alvorlige rusproblemer. Vi legger vekt på rusbehandling og hjelp til å skape et godt samspill i familien slik at barnets utviklingsprosess ivaretas.

Rusbehandling med tverrfaglig oppfølging

Miljøterapi, gruppebehandling og individualsamtaler. Psykologspesialister,lege, familieterapeut, forløpskoordinator, erfaringskonsulent og miljøterapeuter inngår i det tverrfaglige teamet.

Polikliniske samtaler

Kontakten vil alltid starte med en eller flere polikliniske samtaler, der videre behandling drøftes og planlegges ut fra pasientens behov. Der innleggelse ikke er aktuelt, kan vi tilby polikliniske samtaler; både individuelle samtaler og par- eller familiesamtaler.

Innleggelse og oppfølging

Innleggelsestid vurderes individuelt og har en  varighet inntil 12 måneder.

Vi tilbyr  oppfølging det første året etter utskrivelse etter avtale med pasienten. Dette innebærer samtaler med kontaktperson i behandlingsteamet gjennom telefon, hjemmebesøk eller deltakelse i ansvarsgruppe. Vi har også en årlig sammenkomst i enheten der alle pasienter fra siste år blir invitert. Der familien bor langt unna, samarbeider vi med innsøkende instans om oppfølging på hjemstedet

Start typing and press Enter to search