fbpx

Familieenheten ved avdeling Borgestad, gir behandling til familier med små barn hvor en eller begge foreldre har et alvorlig rusproblem. Oppholdstid er individuelt, fra noen måneder og opp til ett år. Tilbudet gjelder alle typer rusmiddelmisbruk.

Målsetting

Gi tilbud til familier med rusrelatert problematikk. Vi legger vekt på rusbehandling og hjelp til å skape et godt samspill i familien slik at barnets utviklingsprosess ivaretas.

Behandling med tverrfaglig oppfølging

Miljøterapi, gruppebehandling og individualsamtaler. Psykolog, familieterapeut og sosialkonsulent er tilknyttet avdelingen sammen med et tverrfaglig team som består av barnevernspedagoger, sykepleier, vernepleier, miljøarbeider og husmor.

Polikliniske samtaler

Kontakten vil alltid starte med en eller flere polikliniske samtaler, der videre behandling drøftes og planlegges ut fra den hjelpesøkendes behov. Der innleggelse ikke er aktuelt, kan vi tilby polikliniske samtaler; både individuelle samtaler og par- eller familiesamtaler.

Innleggelse og oppfølging

Innleggelsestid vurderes individuelt, og varierer fra 3 til 12 måneder. Vi tilbyr poliklinisk oppfølging etter utskriving i form av hjembesøk, oppfølgingsgrupper hver annen måned og individualsamtaler hos psykolog. Vi kan følge familien i opptil 2 år, men hyppigheten varierer etter behov. Der familien bor langt unna, samarbeider vi med innsøkende instans om oppfølging på hjemstedet

Start typing and press Enter to search