Behandlingstilbud

Avrusning
Utredning
Poliklinisk behandling
Døgnbehandling kort/lang tid
Døgnbehandling gravide
Døgnbehandling småbarnsforeldre

Informasjon

Henvisning
Ventetid
Inntakskontoret
Behandlingsmanualer
Brukerrådet
Brukerorganisasjoner
Pasientrettigheter
Sentralbord: 35 90 47 00
Inntakskontoret: 35 90 47 80
info@borgestadklinikken.no