fbpx

Borgestadklinikken, avdeling Skien tilbyr døgnbehandling og poliklinisk behandling til mennesker med rusavhengighet og spillavhengige. Vi har også behandlingstilbud for pårørende som trenger hjelp for egen del.

Du må ha henvisning fra lege, ruskonsulent/NAV eller annen spesialisthelsetjeneste for å få behandling for rusavhengighet hos oss.  All behandling er da gratis for deg, med unntak av ordinær egenandeltakst i poliklinikken.

Vi har også egne behandlingstilbud i poliklinikken for pårørende. Det kan være foreldre, søsken, samlivspartnere eller voksne barn av rusmisbrukere som trenger hjelp for egen del.

Start typing and press Enter to search