fbpx

Borgestadklinikken, avdeling Skien tilbyr døgnbehandling og poliklinisk behandling til mennesker med ulike typer rusproblemer og avhengighetsrelaterte lidelser.

Du må ha henvisning fra lege, ruskonsulent/NAV eller annen spesialisthelsetjeneste for å få behandling hos oss. All behandling er da gratis for deg, med unntak av ordinær egenandeltakst i poliklinikken.

Vi har også egne behandlingstilbud i poliklinikken for pårørende. Det kan være foreldre, søsken, samlivspartnere eller voksne barn av rusmisbrukere som trenger hjelp for egen del.

Start typing and press Enter to search