fbpx

Ukeplan

Her finner du et eksempel på hvordan dagene er lagt opp. Her er en fast struktur med mye fastlagt program på dagtid, og mer fritid/egentid, men med sosiale tilbud på ettermiddager, kveld og helger.  Gruppebehandling  er sentralt hos oss og flere av dagene i uken er det grupper med vekt på blant annet undervisning, rusmestring og tiden etter behandling. Du har også ukentlige møter med behandlingsansvarlig, samtaler og oppfølging fra samhandlingskonsulent og fra lege etter behov.  Vi legger vekt på turer og aktiviteter, og du får også en primærkontakt blant miljøpersonalet.

Mandag
08.00 - 09.00 Frokost
09.00 - 09.15 Medisintid
09.30 - 09.45 Morgenmøte
10.00 - 11.15 Ulike gruppetilbud
12.30 - 13.00 Lunsj
13.00 - 13.15 Medisintid
15.30 - 16.00 Middag
17.00 - 17.15 Medisintid
19.30 Quiz på Balkongen
Tirsdag
08.00 - 09.00 Frokost
09.00 - 09.15 Medisintid
09.30 - 09.45 Morgenmøte
10.00 - 11.00 Trening med aktivitetsteam
12.30 - 13.00 Lunsj
13.15 - 15.00 Ulike gruppetilbud
15.30 - 16.00 Middag
Onsdag
08.00 - 09.00 Frokost
09.30 - 09.45 Morgenmøte
10.00 - 11.45 Ulike gruppetilbud
12.30 - 13.00 Lunsj
13.00 - 13.15 Romsjekk
13.00 - 13.15 Medisintid
14.30 - 15.30 Samtale med primærkontakt/behandler
15.30 - 16.00 Middag
17.00 - 21.00 Ulike tilbud om trening: Styrke/kondisjon, volleyball og innebandy