fbpx

Målgruppe

Mennesker med ulike rus/avhengighetsrelaterte problemer,spilleavhengige og pårørendepasienter som trenger hjelp for egen del.

Behandlingen

Vi gir tilbud om individuelle samtaler, om parsamtaler, familiesamtaler og i noen tilfeller gruppeterapi. Behandlingsforløpene er individuelle. Noen trenger ganske få avklarende samtaler, andre kommer regelmessig til samtale med sin terapeut i lang tid. For noen er samtalene i poliklinikken en forberedelse til innleggelse eller en del av videre behandling etter en innleggelse.

Borgestadklinikken har et familie- og generasjonsperspektiv som grunntanke for sin behandlingsvirksomhet. Det innebærer blant annet at vi ser på rus/avhengighetsproblematikken som et relasjonelt problem som berører flere enn misbrukeren. Vi har barneansvarlig personell og har et særskilt fokus på barns situasjon i familier med rusrelaterte problemer. Vi tilbyr samtaler med samlivspartner, andre nære pårørende og naturlige samarbeidspartnere i forbindelse med behandlingen.

Våre behandlingstilbud

Polikliniske samtaler for pasienter med avhengighetsproblemer:
Et individuelt tilpasset samtaletilbud for pasienter med ulike typer avhengighetsproblemer.

Poliklinisk tilbud til pårørende:
Foreldre, søsken, samlivspartnere eller andre som over tid har hatt en nær relasjon til en rusavhengig person kan utvikle egen helseproblemer og ha en problematisk livssituasjon som en ønsker hjelp i forhold til.

Voksne som er barn av rusmiddelmisbrukere:
Et gruppetilbud i poliklinikken til voksne som har hatt en oppvekst preget av omsorgspersoners rusproblemer.

Hvordan søke plass

Vi må få en henvisning fra lege, sosialtjeneste eller annen spesialisthelsetjeneste.
Det er en egenandel for behandling i poliklinikken på kr 345 pr samtale opp til tak for egenandel og pasientene får da et frikort. Ved ikke møtt blir det fakturert dobbelpris.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om oss eller tilbudet, kontakt inntakskontoret, telefon: 35 90 47 80.

Start typing and press Enter to search