fbpx

Hvem kan få behandling i poliklinikken?

Mennesker med ulike rus/avhengighetsrelaterte problemer,spilleavhengige og pårørendepasienter som trenger hjelp for egen del.

Slik er behandlingen lagt opp

Vi gir tilbud om individuelle samtaler, om parsamtaler, familiesamtaler og i noen tilfeller gruppeterapi. Hvor lang tid behandlingen tar og hvor hyppig samtalene er legges opp individuelt.  Noen trenger ganske få avklarende samtaler, andre kommer regelmessig til samtale med sin terapeut i lang tid. For noen er behandlingen i poliklinikken en forberedelse til innleggelse eller en del av videre behandling etter en innleggelse.

Borgestadklinikken har et familie- og generasjonsperspektiv som grunntanke for sin behandlingsvirksomhet. Det innebærer blant annet at vi ser på rus/avhengighetsproblematikken som et relasjonelt problem som berører flere enn misbrukeren. Vi har barneansvarlig personell og er særlig opptatt av barns situasjon i familier med rusrelaterte problemer. Vi tilbyr samtaler med samlivspartner, andre nære pårørende og naturlige samarbeidspartnere i forbindelse med behandlingen.

Behandlingstilbudene i poliklinikken

Polikliniske samtaler for pasienter med avhengighetsproblemer:
Et individuelt tilpasset samtaletilbud for pasienter med ulike typer avhengighetsproblemer.

Poliklinisk tilbud til pårørende:
Er du forelder, søsken, eller samlivspartner til en rusavhengig person og har utviklet helseproblemer som kan knyttes til belastningene du har?  Borgestadklinikken har egne behandlingstilbud til pårørende.

Voksne som er barn av rusmiddelmisbrukere:
Dette er et gruppetilbud i poliklinikken til voksne som har hatt en oppvekst preget av omsorgspersoners rusproblemer.

Hvordan søke plass

Vi må få en henvisning fra lege, sosialtjeneste eller annen spesialisthelsetjeneste.

Det er en egenandel for behandling i poliklinikken fram til tak for frikort.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om oss eller tilbudet, kontakt inntakskontoret, telefon: 35 90 47 80.

Start typing and press Enter to search