fbpx

Vi vet fra forskning og klinisk praksis at det å vokse opp i en familie preget av de voksnes rusmiddelmisbruk kan være svært belastende. Noen utvikler symptomer og problemer i barneårene, andre klarer belastningene bra som barn og ungdom, men får det vanskelig når de er voksne.

Barn av rusmisbrukere Borgestadklinikken

Problemene kan arte seg som ulike psykiske vansker, relasjonsproblemer og kroppslige plager.

Behandlingsopplegget

Dette er et gruppetilbud som varer i 16 uker med dagsprogram 2 dager pr uke fra kl 09.00 – 14.30

Dagsprogrammet er bygd opp slik:

09.00 – 10.45: Gruppe
11.00 – 11.45: Fysisk trening
12.30 – 13.00: Lunsj
13.00 – 14.30: Gruppe

Hvem passer dette tilbudet for?

  • Kvinner og menn over 18 år som har utviklet psykososiale problemer på grunn av en oppvekst i et hjem hvor en eller begge foreldre har et rusmiddelmisbruk
  • Personer som ønsker å bli kjent med egen utviklingshistorie og som kan dele opplevelsene med medpasienter og behandler
  • Personer som bor slik at det er mulig å komme til/fra Skien for behandling
  • Personer som har et funksjonsnivå som gjør det mulig etter endt behandlingsdag å håndtere vanlige arbeids/omsorgsoppgaver

Temaer i behandlingen

  • Rusrelatert samspill i familien
  • Symptomer hos barn i rusfamilier
  • Symptomer hos partneren til rusmisbrukere
  • Beskyttelsesfaktorer
  • Følelsesregulering
  • Selvhevdelse

Fysisk aktivitet

På hver behandlingsdag vil det være en time med trening/fysisk aktivitet. Vi har egen treningsveileder som tilpasser aktiviteten etter den enkeltes form og behov.

Trening gir gode mestringserfaringer som kan videreføres til andre arenaer i arbeidet med egen psykisk helse. Det bidrar til styrket selvfølelse og selvtillit. Trening gir også velvære og kan være med å dempe smerte og ubehag. Vi vet at trening er effektivt for å jobbe seg ut av nedstemthet, angst og uro.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om tilbudet, hvordan søke plass og ventetid, kontakt Inntakskontoret, telefon 35 90 47 80.

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om hvordan en oppvekst med rus i familien kan påvirke et  barns utvikling og fungering, les artikkel  her

Start typing and press Enter to search