fbpx

Dette er et tilbud for videre behandling og rehabilitering, og en støtte til å opprettholde rusmestring etter endt opphold i en av våre behandlingsenheter. Fasen etter utskrivelse fra en døgnenhet er en sårbar periode, med høy risiko for å falle tilbake til gamle strategier.

Innhold i behandlingstilbudet

  • Vedlikehold av endring
  • Strategier for rusmestring
  • Refleksjoner og kognitiv tilnærming til pasientenes utfordringer

Målgruppe

Personer med rusmiddelproblemer som har vært til behandling hos Borgestadklinikken og som trenger videre behandling etter utskrivelse fra avdeling. Pasienten bør ha erfaring fra og ha nytte av gruppebehandling.

Rammer

Pasientene får plass i gruppen i inntil 6 måneder. Etter en evaluering kan det gis tilbud om ytterligere 6 måneder.

Gruppen samles annenhver uke i poliklinikkens lokaler i Kongens gate 33.

Poliklinikkens egenandel-takster gjelder for gruppen ( kr 345 pr gang til egenandelstaket er nådd og frikort innvilges).

Kontakt

Poliklinikkens ekspedisjon:
35 90 47 99

Inntakskontoret

35 90 47 80
(tlf tid: 10.00 – 11.30 / 12.30 – 14 00)

Start typing and press Enter to search