fbpx

Dette er et tilbud for videre behandling og rehabilitering. Her får du støtte til å opprettholde rusmestringen etter behandling. Vi vet at mange pasienter opplever fasen etter utskrivelse som en sårbar periode hvor det høy risiko for å falle tilbake til gamle måter å tenke og handle på. Derfor gir vi tilbud om å bli med i viderebehandlingsgruppa.

Innhold i behandlingstilbudet

  • Hvordan holde fast ved endringene
  • Hva er gode strategier videre
  • Refleksjoner og tanker du har om dine utfordringer

Hvem får dette tilbudet?

Pasienter som har vært til behandling hos Borgestadklinikken og som trenger videre behandling etter utskrivelse fra avdeling. Du bør ha erfaring fra og ha nytte av gruppebehandling.

Hva er rammene?

Du får plass i gruppen i inntil 6 måneder. Etter en evaluering kan det gis tilbud om ytterligere 6 måneder.

Gruppen samles annenhver uke i poliklinikkens lokaler i Kongens gate 33.

Poliklinikkens egenandel-takster gjelder for gruppen.

Kontakt

Poliklinikkens ekspedisjon:
35 90 47 99

Inntakskontoret

35 90 47 80
(tlf tid: 10.00 – 11.30 / 12.30 – 14 00)

Start typing and press Enter to search