fbpx

Hvem kan få hjelp hos oss?

Vi gir behandlingstilbud til voksne kvinner og menn over 18 år som sliter med rusavhengighet.  Behandlingstiden er inntil 6 måneder.

Det er 17 plasser her. Vi har også 2 brukerstyrte plasser. Alle får eget rom med bad. Vi holder til sentralt i Skien.

Behandlingen

Som ledd i behandlingen tilbyr vi:

 • Gruppeterapi
 • Undervisning
 • Individuelle samtaler
 • Oppfølging fra lege
 • Oppfølging fra forløpskoordinator
 • Miljøterapi
 • Familie/Par/Barnesamtaler
 • Fysisk trening og aktivitet

Vi legger vekt på samarbeid med NAV, fastlege og andre gjennom ansvarsgruppemøter m.m.

Våre mål er

 • Å stimulere til økt grad av mestring, åpenhet og livsglede
 • Å bevisstgjøre om avhengighetens funksjon
 • Å ha fokus på rusavhengighet i et familie-og  generasjonsperspektiv
 • Å skape en relasjonell og sosial treningsarena

Avrusning

Avrusning vil for de fleste av våre pasienter foregå på vår avrusningspost på avdeling Borgestad.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om oss eller tilbudet, kontakt inntakskontoret, telefon: 35 90 47 80.

Start typing and press Enter to search