fbpx

Seksjon for behandling, Skien har to brukerstyrte plasser. Her kan pasienter som inngår avtale om bruk av plassene få mulighet til selv å ta initiativ til korte innleggelser når de trenger mer rammer, støtte og struktur. Tilbudet gjelder etter utskrivelse fra enheten.

Målsetting

Å forebygge tilbakefall til rus gjennom større innflytelse, ansvar og medbestemmelse over egen livssituasjon.

Hva innebærer tilbudet

Vi har to rom med felles oppholdsrom som er tilgjengelig for pasienter på brukerstyrt plass.
Tilbudet innebærer at pasientene selv kan ta direkte kontakt med oss og be om et nytt opphold på 4-8 dager. Dette kan skje 4-5 ganger det første året etter utskrivelse.

Pasientene kan følge alle aktiviteter i avdelingen de dagene de er på brukerstyrt plass. Unntaket er den pågående gruppebehandlingen.

Samhandlingskonsulent tilbyr samtaler og oppfølging.

Miljøpersonalet i enheten og tidligere primærkontakt er tilgjengelig.

Praktisk informasjon

Pasienten tar selv kontakt med oss ved å ringe resepsjonen på telefon 35 90 47 00 og be om å snakke med den som har ansvaret for brukerstyrte plasser.

Avtalen forutsetter rusfrihet.

Pasienten møter lege ved ankomst som gjør en kort vurdering av helsetilstand.

Pasienten følger ordinære avtaler i poliklinikk eller andre oppfølgingstiltak de dagene en er på brukerstyrt plass.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kontakt enhetsleder Hanne Gonsholt, telefon 35 90 47 00

Start typing and press Enter to search