fbpx

Her finner du et eksempel på hvordan dagene er lagt opp. Her er en fast struktur med mye fastlagt program på dagtid, og mer fritid/egentid, men med sosiale tilbud på ettermiddager, kveld og helger.

Gruppebehandling  er sentralt hos oss og flere av dagene i uken er det grupper med vekt på blant annet undervisning, rusmestring og tiden etter behandling. Du har også ukentlige møter med behandlingsansvarlig, samtaler og oppfølging fra samhandlingskonsulent og fra lege etter behov.

Vi legger vekt på turer og aktiviteter, og du får også en primærkontakt blant miljøpersonalet.

Mandag:

08.00 - 09.00

Frokost

09.00 - 09.15

Medisintid

09.30 - 09.45

Morgenmøte

10.00 - 11.15

Ulike gruppetilbud

12.30 - 13.00

Lunsj

13.00 - 13.15

Medisintid

15.30 - 16.00

Middag

17.00 - 17.15

Medisintid

19.30

Quiz på Balkongen

Tirsdag:

08.00 - 09.00

Frokost

09.00 - 09.15

Medisintid

09.30 - 09.45

Morgenmøte

10.00 - 11.00

Trening med aktivitetsteam

12.30 - 13.00

Lunsj

13.15 - 15.00

Ulike gruppetilbud

15.30 - 16.00

Middag

Onsdag:

08.00 - 09.00

Frokost

09.30 - 09.45

Morgenmøte

10.00 - 11.45

Ulike gruppetilbud

12.30 - 13.00

Lunsj

13.00 - 13.15

Romsjekk

13.00 - 13.15

Medisintid

14.30 - 15.30

Samtale med primærkontakt/behandler

15.30 - 16.00

Middag

17.00 - 21.00

Ulike tilbud om trening: Styrke/kondisjon, volleyball og innebandy

Start typing and press Enter to search