fbpx

Skien

Borgestadklinikken, avdeling Skien tilbyr døgnbehandling og poliklinisk behandling til mennesker med ulike typer rusproblemer og avhengighetsrelaterte lidelser. Vi behandler spillavhengige og har ulike tilbud til pårørende som trenger hjelp for egen del.

Borgestad

Borgestadklinikken, avdeling Borgestad tilbyr langtidsbehandling for mennesker med samtidig rus og psykisk lidelse. Vi har også behandlingstilbud for småbarnsforeldre med rusproblemer, og vi behandler gravide med rusproblemer. Vi har også en kortids-døgnseksjon med behandling inntil 3 måneder for rus/medikamentavhengige.

Start typing and press Enter to search