Skien

Borgestadklinikken, avdeling Skien tilbyr døgnbehandling og poliklinisk behandling til mennesker med ulike typer rusproblemer og avhengighetsrelaterte lidelser. Du må ha henvisning fra lege, ruskonsulent/NAV eller annen spesialisthelsetjeneste.

Borgestad

Borgestadklinikken, avdeling Borgestad tilbyr langtidsbehandling for mennesker med samtidig rus og psykisk lidelse. Vi har en egen familieenhet for småbarnsforeldre med rusproblemer, og vi behandler gravide med rusproblemer.

Start typing and press Enter to search