fbpx
Her er du:Forsiden/Ventetid

Ventetid

Borgestadklinikken avdeling Skien/Borgestad

Rus- og avhengighetsrelatert behandling

Poliklinisk vurdering

Innleggelse

Rusmiddel- og medikamentavhengige
15 uker
10 uker
Spilleavhengige
15 uker
-
Pårørende
15 uker
-
Enhet for rus og psykisk lidelse (ROP-TSB)
-
11 uker
Enhet for gravide
-
0-7 dager
Familieenhet, voksne m barn
-
34 uker
Innleggelse etter §10.3 (gravide rusmisbrukere)
-
0-7 dager

Borgestadklinikken avdeling Skien/Borgestad

Rus- og avhengighetsrelatert behandling

Rusmiddel- og medikamentavhengige
Poliklinisk vurdering: 15 uker
Innleggelse: 10 uker
Spilleavhengige
Poliklinisk vurdering: 15 uker
Innleggelse: -
Pårørende
Poliklinisk vurdering: 15 uker
Innleggelse: -
Enhet for rus og psykisk lidelse (ROP-TSB)
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 11 uker
Enhet for gravide
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 0-7 dager
Familieenhet, voksne m barn
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 34 uker
Innleggelse etter §10.3 (gravide rusmisbrukere)
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 0-7 dager

Oppdatert: 02/04/2019