fbpx

Ventetid

Her er en oversikt over ventetid for Borgestadklinikkens behandlingstilbud. Alle henvisninger blir behandlet individuelt slik at ventetiden her kun gir en indikasjon. Omfanget av problematikk, helsen din og familiesituasjon er med i de vurderingene vi gjør med tanke på hvor lenge du må vente på plass.

Har du spørsmål, ta kontakt med inntakskontoret på telefon 35 90 47 80.

Borgestadklinikken avdeling Skien/Borgestad

Rus- og avhengighetsrelatert behandling
Poliklinisk vurdering
Innleggelse
Rusmiddel-og medikamentavhengige avd Skien
6 uker
23 uker
Rusmiddel- og medikamentavhengige avd Borgestad
-
21 uker
Spilleavhengige
8 uker
-
Pårørende
14 uker
-
Enhet for rus og psykisk lidelse (ROP-TSB)
-
34 uker
Enhet for gravide
-
1 uke
Familieenhet, voksne m barn
-
13 uker
Innleggelse etter §10.3 (gravide rusmisbrukere)
-
0-7 dager
Rusmiddel-og medikamentavhengige avd Skien
Poliklinisk vurdering: 6 uker
Innleggelse: 23 uker
Rusmiddel- og medikamentavhengige avd Borgestad
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 21 uker
Spilleavhengige
Poliklinisk vurdering: 8 uker
Innleggelse: -
Pårørende
Poliklinisk vurdering: 14 uker
Innleggelse: -
Enhet for rus og psykisk lidelse (ROP-TSB)
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 34 uker
Enhet for gravide
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 1 uke
Familieenhet, voksne m barn
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 13 uker
Innleggelse etter §10.3 (gravide rusmisbrukere)
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 0-7 dager
Oppdatert: 20/03/2020

Start typing and press Enter to search