Her er du:Forsiden/Ventetid

Ventetid

Borgestadklinikken avdeling Skien/Borgestad

Rus- og avhengighetsrelatert behandling

Poliklinisk vurdering

Innleggelse

Rusmiddel- og medikamentavhengige
15 uker
19 uker
Spilleavhengige
15 uker
-
Familiemedlemmer
15 uker
-
Avrusningsenhet
-
3 uker
Familieenhet, gravide
-
0-7 dager
Familieenhet, voksne m barn
-
1 uke
Innleggelse etter §10.3 (gravide rusmisbrukere)
-
0-7 dager

Borgestadklinikken avdeling Skien/Borgestad

Rus- og avhengighetsrelatert behandling

Rusmiddel- og medikamentavhengige
Poliklinisk vurdering: 15 uker
Innleggelse: 19 uker
Spilleavhengige
Poliklinisk vurdering: 15 uker
Innleggelse: -
Familiemedlemmer
Poliklinisk vurdering: 15 uker
Innleggelse: -
Avrusningsenhet
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 3 uker
Familieenhet, gravide
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 0-7 dager
Familieenhet, voksne m barn
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 1 uke
Innleggelse etter §10.3 (gravide rusmisbrukere)
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 0-7 dager

Oppdatert: 11/06/2018