fbpx

Ventetid

Her er en oversikt over ventetid ved Borgestadklinikkens tilbud. Dette er gjennomsnittlig ventetid - ønsker du mer informasjon, ta kontakt med inntakskontoret på telefon 35 90 47 80.

Borgestadklinikken avdeling Skien/Borgestad

Rus- og avhengighetsrelatert behandling
Poliklinisk vurdering
Innleggelse
Rusmiddel-og medikamentavhengige avd Skien
3 uker
Rusmiddel- og medikamentavhengige avd Borgestad
11 uker
10 uker
Spilleavhengige
11 uker
-
Pårørende
11 uker
-
Enhet for rus og psykisk lidelse (ROP-TSB)
-
13 uker
Enhet for gravide
-
1 uke
Familieenhet, voksne m barn
-
1 uke
Innleggelse etter §10.3 (gravide rusmisbrukere)
-
0-7 dager
Rusmiddel-og medikamentavhengige avd Skien
Poliklinisk vurdering:
Innleggelse: 3 uker
Rusmiddel- og medikamentavhengige avd Borgestad
Poliklinisk vurdering: 11 uker
Innleggelse: 10 uker
Spilleavhengige
Poliklinisk vurdering: 11 uker
Innleggelse: -
Pårørende
Poliklinisk vurdering: 11 uker
Innleggelse: -
Enhet for rus og psykisk lidelse (ROP-TSB)
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 13 uker
Enhet for gravide
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 1 uke
Familieenhet, voksne m barn
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 1 uke
Innleggelse etter §10.3 (gravide rusmisbrukere)
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 0-7 dager
Oppdatert: 15/08/2019

Start typing and press Enter to search