fbpx

Ventetid

Her er en oversikt over ventetid for Borgestadklinikkens behandlingstilbud. Alle henvisninger blir behandlet individuelt slik at ventetiden her kun gir en indikasjon. Omfanget av problematikk, helsen din og familiesituasjon er med i de vurderingene vi gjør med tanke på hvor lenge du må vente på plass.

Har du spørsmål, ta kontakt med inntakskontoret på telefon 35 90 47 80.

Borgestadklinikken avdeling Skien/Borgestad

Rus- og avhengighetsrelatert behandling
Poliklinisk behandling
Innleggelse
Rusmiddel-og medikamentavhengige avd Skien
5 uker
12 uker
Rusmiddel- og medikamentavhengige avd Borgestad
-
2 uker
Spilleavhengige
8 uker
-
Pårørende
15 uker
-
Seksjon for rus og psykisk lidelse (ROP-TSB)
-
26 uker
Seksjon for gravide
-
1 uke
Seksjon for familier, voksne m barn
-
4 uker
Innleggelse etter §10.3 (gravide rusmisbrukere)
-
0-7 dager
Rusmiddel-og medikamentavhengige avd Skien
Poliklinisk behandling: 5 uker
Innleggelse: 12 uker
Rusmiddel- og medikamentavhengige avd Borgestad
Poliklinisk behandling: -
Innleggelse: 2 uker
Spilleavhengige
Poliklinisk behandling: 8 uker
Innleggelse: -
Pårørende
Poliklinisk behandling: 15 uker
Innleggelse: -
Seksjon for rus og psykisk lidelse (ROP-TSB)
Poliklinisk behandling: -
Innleggelse: 26 uker
Seksjon for gravide
Poliklinisk behandling: -
Innleggelse: 1 uke
Seksjon for familier, voksne m barn
Poliklinisk behandling: -
Innleggelse: 4 uker
Innleggelse etter §10.3 (gravide rusmisbrukere)
Poliklinisk behandling: -
Innleggelse: 0-7 dager
Oppdatert: 14/01/2021

Start typing and press Enter to search