fbpx
Her er du:Forsiden/Ventetid

Ventetid

Borgestadklinikken avdeling Skien/Borgestad

Rus- og avhengighetsrelatert behandling

Poliklinisk vurdering

Innleggelse

Rusmiddel- og medikamentavhengige
19 uker
20 uker
Spilleavhengige
19 uker
-
Pårørende
19 uker
-
Enhet for rus og psykisk lidelse (ROP-TSB)
-
16 uker
Enhet for gravide
-
4 uker
Familieenhet, voksne m barn
-
22 uker
Innleggelse etter §10.3 (gravide rusmisbrukere)
-
0-7 dager

Borgestadklinikken avdeling Skien/Borgestad

Rus- og avhengighetsrelatert behandling

Rusmiddel- og medikamentavhengige
Poliklinisk vurdering: 19 uker
Innleggelse: 20 uker
Spilleavhengige
Poliklinisk vurdering: 19 uker
Innleggelse: -
Pårørende
Poliklinisk vurdering: 19 uker
Innleggelse: -
Enhet for rus og psykisk lidelse (ROP-TSB)
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 16 uker
Enhet for gravide
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 4 uker
Familieenhet, voksne m barn
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 22 uker
Innleggelse etter §10.3 (gravide rusmisbrukere)
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 0-7 dager

Oppdatert: 24/05/2019