fbpx
Her er du:Forsiden/Ventetid

Ventetid

Borgestadklinikken avdeling Skien/Borgestad

Rus- og avhengighetsrelatert behandling

Poliklinisk vurdering

Innleggelse

Rusmiddel- og medikamentavhengige
13 uker
17 uker
Spilleavhengige
13 uker
-
Pårørende
13 uker
-
Enhet for rus og psykisk lidelse (ROP-TSB)
-
24 uker
Enhet for gravide
-
0-7 dager
Familieenhet, voksne m barn
-
1 uke
Innleggelse etter §10.3 (gravide rusmisbrukere)
-
0-7 dager

Borgestadklinikken avdeling Skien/Borgestad

Rus- og avhengighetsrelatert behandling

Rusmiddel- og medikamentavhengige
Poliklinisk vurdering: 13 uker
Innleggelse: 17 uker
Spilleavhengige
Poliklinisk vurdering: 13 uker
Innleggelse: -
Pårørende
Poliklinisk vurdering: 13 uker
Innleggelse: -
Enhet for rus og psykisk lidelse (ROP-TSB)
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 24 uker
Enhet for gravide
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 0-7 dager
Familieenhet, voksne m barn
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 1 uke
Innleggelse etter §10.3 (gravide rusmisbrukere)
Poliklinisk vurdering: -
Innleggelse: 0-7 dager

Oppdatert: 22/01/2019